Portfolio Categories: Matematika

Dobrodružstvo v púšti

Pred tisíc rokmi sa dobrodruh Muranon vydal na výpravu, z ktorej priniesol vzácny žiarič energie. Tento žiarič ochraňoval dedinu dlhé stáročia. Jeho energia sa však minula. Teraz je na tebe zachrániť dedinu! Musíš sa vydať po stopách Muranona, nájsť časti žiariča a priniesť ich nazad do dediny.


Vitajte v našom novom, dobrodružnom edukačnom svete.

V tomto svete sa žiak stáva hrdinom, ktorý musí zachrániť dedinu. Musí sa vydať na výpravu, orientovať sa podľa svetových strán, pracovať s číslami a vypočítavať svoje súradnice, aby našiel všetky komponenty žiariča a priniesol ich nazad do dediny.

Aby sa žiak vôbec mohol vydať za dobrodružstvom, musí preukázať svoje znalosti v troch skúškach.

V prvej skúške budú preverené jeho znalosti o mapách, orientácii v priestore,  svetových stranách, kompase a trochu aj zo zemepisu.

V druhej skúške prevetráme jeho matematické zručnosti. Bude musieť vypočítať premeny dĺžkových jednotiek, popasuje sa s prevodom mierky máp a bude musieť vpočítať správny výsledok slovných úloh.

V každom z prvých dvoch testov dostane päť rôznych otázok. Tieto otázky sa vyberajú náhodne. Celkovo je spolu v testoch 50 rôznych otázok.

V záverečnej skúške preukáže svoje schopnosti orientácie v teréne podľa svetových strán a výpočtu polohy. (Choď 20 metrov na sever a potom 15 metrov na východ).

Samozrejme, priamo v hre, pri poslednej skúške, je vysvetlené, ako fungujú súradnice a ako sa vypočíta poloha. Hráč bude mať k dispozícií aj kompas, pomocou ktorého sa bude vedieť orientovať.

Skúšky prebiehajú rôznym spôsobom, či už streľbou z luku do terča so správnou odpoveďou, výberom z troch možností či kopaním lopatou na správnom mieste.

Keď dobrodruh zvládne všetky tri skúšky bez chyby, bude vyslaný do divočiny, aby získal komponenty na výrobu žiariča energie.

Cesta ho zavedie do rôznych častí sveta. Bude putovať úmornou púšťou, túlať sa v lese, veslovať na loďke cez more a dokonca ho cesta zavedie aj do Netheru a aj Konca (Endu) (ak tomu nerozumiete, nevadí, deti, ktoré poznajú Minecraft tomu rozumieť budú :D).

Cesta nebude priamočiara, hrdina bude musieť vyhľadať zlomyseľného kúzelníka či prísť na to, ako sa dostať ponad lávové jazero.

Úspech jeho misie bude závisieť od toho, ako dobre vie počítať (aj so zápornými číslami) a prevádzať dĺžkové jednotky.

Ak získa všetky komponenty a odovzdá ich starostovi dediny, zachráni dedinu, stane sa hrdinom a dedinčania mu budú chcieť postaviť aj sochu.

Súčasťou tohto sveta je aj pracovný list, ktorý si môžete vytlačiť a dať žiakom ako „ťahák“, keďže okrem miesta na výpočty je na ňom aj ružica kompasu, príklad výpočtu pomocou mierky mapy či premeny jednotiek dĺžky.

Pripájame aj video, v ktorom vás prevedieme po tomto svete, ukážeme si ako fungujú testy v hre a niečo aj zo samotného dobrodružstva.

Tak neváhajte a poďte si s nami a vašimi žiakmi či deťmi zažiť (matematicko-vlastivedno-zemepisné) dobrodružstvo v Minecrafte.

Svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a Minecraft Bedrock (Windows, Android a iOS telefóny a tablety…)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Halloweenske maškrty

Huncútstvo alebo maškrtu!


Predstavujeme vám náš Halloweensky svet, zameraný na matematiku na prvom stupni. Deti sa v ňom okrem sčítania a odčítania učia porozumieť číslam, ktoré určujú zmenu stavu. Naberajú základné skúsenosti z dátovej analýzy (zber dát). Rozvíjajú schopnosť so spracovaním dát obsahujúcich jednotlivé zmeny, začiatočné a konečné stavy, porovnávanie. V neposlednom rade rozvíjajú aj svoju orientáciu v prostredí. A to všetko hravou formou.

Žiak sa ocitne na okraji dediny počas Halloweenskej noci. Jeho úlohou je prejsť cez dedinku a navštíviť osem domov, v ktorých, ako halloweensky koledník, bude získavať maškrty, či už zdravé, ako jabĺčka či pomaranče, alebo skutočne maškrtné ako cukríky a lízanky.

V každom dome dostane iný počet maškrtiek, ktorých počet si musí poznačiť na papier, prípadne do pracovného listu, ktorý je k dispozícií spolu s týmto svetom.

Poznačiť si ich musí preto, lebo na konci jeho malého dobrodružstva, keď navštívi všetkých osem domov, musí prejsť záverečnou skúškou. Na tomto teste bude musieť zodpovedať otázky, ako koľko má jabĺčok či lízaniek, ale aj koľko má ovocia (kde musí zrátať počet jabĺk a pomarančov), sladkostí (cukríky a lízanky) a na záver, koľko má celkovo maškŕt (všetko zrátane spolu).

Vyhodnotenie jeho výpočtov prebieha priamo v hre, kde žiak zadáva výsledky svojich výpočtov (ktoré si spravil na papieri) pomocou panela. A priamo v hre sa aj dozvie, či jeho výpočty boli správne alebo či urobil nejakú tú chybu. Samozrejme, podľa počtu chýb bude hodnotený, a sám uvidí, či dostane diplom, alebo len kus pavučiny.

Všetky čísla v tomto svete sa generujú náhodne, takže je výsledok vždy iný.

Aby toho nebolo málo, žiak musí prejsť aj cez dve jaskyne, v ktorých mu neposlušné halloweenské netopiere nejaké tie maškrty ukradnú, takže tie si musí z celkového počtu odčítať.

Možno sa to zdá byť jednoduché, ale na záver treba zrátať 40 čísiel, a to už môže niektorým žiakom pekne zamotať hlavu 😀

Tu je krátke video, v ktorom si môžete pozrieť, ako to všetko funguje

Svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition ale aj pre Minecraft Bedrock

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Kocka

Ale nie! Kocka sa rozbila. Dokážeš ju opraviť?


Tento malý a zábavný svet zavedie hráča/žiaka do 3D sveta geometrie a matematiky.

Jeho úloha je na prvý pohľad veľmi jednoduchá.

Hráč/žiak bude konfrontovaný s „rozbitou“ kockou s rozmermi 4x4x4. Jeho úlohou je zistiť, koľko kociek v kocke chýba, a opraviť ju.

Ako to urobiť?

 • Najprv musí zistiť, koľko blokov chýba.
 • Keď to zistí, vyberie počet chýbajúcich blokov na paneli.
 • Potom dostane toľko blokov, koľko si vybral.
 • Následne musí kocku skompletizovať, opraviť ju blokmi tak, aby to bola kompletná kocka 4x4x4. Nesmie chýbať ani jeden blok a v jeho inventári nesmie zostať ani jeden blok.
 • Nakoniec skontroluje, či jeho práca bola správna, teda či má dokončenú kocku a či mu v inventári neostali žiadne bloky.

Jednoduché, však? A super je aj to, že kocka sa generuje náhodne, takže vždy treba dokončiť inú kocku!

Hráč má päť pokusov a na konci dostane hodnotenie podľa toho, koľkokrát sa mu podarilo úlohu úspešne dokončiť.

Tu je krátke video, v ktorom si môžete pozrieť, ako to všetko funguje

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Matematická výzva

Naostrite si myseľ a meč! Čakajú na vás starobylé kobky, v ktorých musíte prejsť matematickou skúškou, ktorá preverí vaše vedomosti, ale možno aj bojové schopnosti…


V tomto svete sa študent ocitne pred starobylou vežou, ktorá ho zavedie do tajomného podzemia. Tam, ak sa odváži, absolvuje 10 matematických testov.

Správna odpoveď znamená odmenu v podobe lepšej výbavy a zbroje, nesprávna odpoveď privolá nepriateľsky mob, ktorý bude musieť poraziť, aby mohol postúpiť ďalej.

Keď žiak úspešne absolvuje všetkých desať skúšok, bude podľa počtu chýb odmenený vzácnym matematickým pohárom. Matematické poháre sú rôzneho stupňa a ktorý stupeň hráč získa závisí od počtu chýb, ktoré spraví. No a ak spraví príliš veľa chýb tak získa akurát tak plesnivý zemiak.  

Tento svet testuje matematické zručnosti v oblasti sčítania dvoch čísel. Spočiatku sú úlohy ľahké (9+7), ale s ako študent postupuje hlbšie do podzemia, náročnosť zvyšuje (463+387). Maximálna hodnota výsledku je 999. Čísla sa generujú náhodne, takže každá hra je iná a takže ju študent môže hrať stálo dokola, kým nezíska vytúžený Matematický pohár I. stupňa.

Ako to funguje:

 • Po vstupe do komnaty sa študentovi zobrazí rovnica.
 • Na mieste, kde by mal byť výsledok, sú tri nuly.
 • Pomocou tlačidiel nad a pod nulami študent nastaví správny výsledok.
 • Keď si myslí, že výsledok je správny, stlačí tlačidlo vpravo vedľa výsledku.
 • Ak je odpoveď správna, dostane odmenu, objavia sa dvere a môže pokračovať ďalej.
 • Ak je výsledok nesprávny, objaví sa mob a hráč ho musí najprv poraziť, aby mohol pokračovať ďalej.
 • Pokiaľ je mob nažive, hráč sa nedostane ďalej, aj keby medzitým zadal správny výsledok.

Tento svet si môžete stiahnuť zdarma pre Minecraft: Education Edition ale aj pre Minecraft Bedrock (Windows, Android, iOS…)
Ponúkame ho ako samotný svet, ktorý si naimportjete a hráte ale aj ako šablonu sveta, pomocou ktorej si môžete vytvoriť ľubovoľné množestvo svetov.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Krátke predstavenie tohto sveta

Minecraftový obchodník

Je pondelok ráno. Slnko vyšlo, kravičky sa pasú, včielky lietajú z kvietku na kvet. Ale náš hrdina nemá čas si vychutnávať romantiku Minecraftového vidieka. Je totiž majiteľom miestneho obchodu s občerstvením a musí sa postarať o jeho plynulý chod.

Krásny pondelok máme dnes šéfko.
Chýba nám ale tekvicový koláč. Farmár Zdeno vám ho predá za smaragd. Ja ale smaragd nemám. Mám tu však niekoľko zajačích labiek. Klerik Félix vám ich vymení za smaragd. So smaragdom zájdite za farmárom Zdenom. On vám rád svoj tekvicový koláč predá. Prineste mi ho prosím. Nech môžeme
začať predávať.

V tomto svete hráč musí zabezpečiť  plynulú prevádzku svojho obchodu. Každý deň chýba nejaký tovar. Ktorý to je, to sa dozvie v obchode od prevádzkarky Mileny. Nie je však také jednoduché ho získať. Hrdina bude musieť nájsť v dedine správnych dedinčanov a vymieňať s nimi predmety kým nezíska chýbajúci tovar. Keď ho získa, zanesie ho prevádzkarke Milene a tá sa už postará o zvyšok.

Po úspešnom splnení dennej úlohy, hrdina zájde za miestnym mudrcom. Ten posunie čas na ďalší deň. Zároveň sa hrdina dozvie, akú tržbu mal za pondelok. Návštevou mudrca hráč ukončí každý deň počas Minecraftového týždňa po splnení denných úloh. A každý deň sa dozvie tržbu za daný deň.

Takto prebieha život v Minecraftovom svete, ktorý preverí žiakove znalosti matematiky. Denné tržby žiak zapisuje do Účtovnej knihy, ktorú získate vo formáte PDF k tomuto svetu. Po úspešnom ukončení týždňa, po vyplnení Účtovnej knihy všetkými tržbami, môže žiak ísť na skúšku Minecraftovych obchodníkov.

Bude musieť zodpovedať 10 matematických otázok ako napríklad usporiadať tržby od najmenšej po najväčšiu , nájsť najväčšiu tržbu pracovného týždňa, vypočítať celkovú tržbu za víkend či vypočítať čistý zisk za celý týždeň. Ku každej otázke sa zobrazí aj správna odpoveď, ktorú si žiak porovná s výsledkami vo svojej Účtovnej knihe.

Tento svet kombinuje hernú mechaniku výmenného obchodu, hľadania správnych riešení a logických kombinácií s matematickými cvičeniami. Nesporná výhoda tohto sveta je tá, že aj keď konkrétne denné úlohy ostávajú tie isté, denné tržby sa generujú náhodne, takže každá hra poskytuje iné čísla na výpočty.

Generované čísla sú od 1 do 99, takže matematické operácie sú s prechodom cez 100, ako napríklad vypočítať celkové tržby za celý týždeň

Tak neváhajte a nechajte svoje deti zažiť matematické dobrodružstvo v našom Minecraftovom svete.

Malá ukážka toho, ako tento svet funguje si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Technická stránka:

Svet je k dispozícií pre verzie Minecraft: Education Edition ale aj pre Minecraft Bedrock verziu, takže sa svet dá hrať na počítači, tablete, telefóne či Xboxe.

Svet vám ponúkame vo formáte šablóny sveta. Čo to šablóna sveta je a ako ju naimportovať do počítača či zariadenia s operačným systémom Android si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.