Matematická výzva

Naostrite si myseľ a meč! Čakajú na vás starobylé kobky, v ktorých musíte prejsť matematickou skúškou, ktorá preverí vaše vedomosti, ale možno aj bojové schopnosti…


V tomto svete sa študent ocitne pred starobylou vežou, ktorá ho zavedie do tajomného podzemia. Tam, ak sa odváži, absolvuje 10 matematických testov.

Správna odpoveď znamená odmenu v podobe lepšej výbavy a zbroje, nesprávna odpoveď privolá nepriateľsky mob, ktorý bude musieť poraziť, aby mohol postúpiť ďalej.

Keď žiak úspešne absolvuje všetkých desať skúšok, bude podľa počtu chýb odmenený vzácnym matematickým pohárom. Matematické poháre sú rôzneho stupňa a ktorý stupeň hráč získa závisí od počtu chýb, ktoré spraví. No a ak spraví príliš veľa chýb tak získa akurát tak plesnivý zemiak.  

Tento svet testuje matematické zručnosti v oblasti sčítania dvoch čísel. Spočiatku sú úlohy ľahké (9+7), ale s ako študent postupuje hlbšie do podzemia, náročnosť zvyšuje (463+387). Maximálna hodnota výsledku je 999. Čísla sa generujú náhodne, takže každá hra je iná a takže ju študent môže hrať stálo dokola, kým nezíska vytúžený Matematický pohár I. stupňa.

Ako to funguje:

  • Po vstupe do komnaty sa študentovi zobrazí rovnica.
  • Na mieste, kde by mal byť výsledok, sú tri nuly.
  • Pomocou tlačidiel nad a pod nulami študent nastaví správny výsledok.
  • Keď si myslí, že výsledok je správny, stlačí tlačidlo vpravo vedľa výsledku.
  • Ak je odpoveď správna, dostane odmenu, objavia sa dvere a môže pokračovať ďalej.
  • Ak je výsledok nesprávny, objaví sa mob a hráč ho musí najprv poraziť, aby mohol pokračovať ďalej.
  • Pokiaľ je mob nažive, hráč sa nedostane ďalej, aj keby medzitým zadal správny výsledok.

Tento svet si môžete stiahnuť zdarma pre Minecraft: Education Edition ale aj pre Minecraft Bedrock (Windows, Android, iOS…)
Ponúkame ho ako samotný svet, ktorý si naimportjete a hráte ale aj ako šablonu sveta, pomocou ktorej si môžete vytvoriť ľubovoľné množestvo svetov.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Krátke predstavenie tohto sveta