Halloweenske maškrty

Huncútstvo alebo maškrtu!


Predstavujeme vám náš Halloweensky svet, zameraný na matematiku na prvom stupni. Deti sa v ňom okrem sčítania a odčítania učia porozumieť číslam, ktoré určujú zmenu stavu. Naberajú základné skúsenosti z dátovej analýzy (zber dát). Rozvíjajú schopnosť so spracovaním dát obsahujúcich jednotlivé zmeny, začiatočné a konečné stavy, porovnávanie. V neposlednom rade rozvíjajú aj svoju orientáciu v prostredí. A to všetko hravou formou.

Žiak sa ocitne na okraji dediny počas Halloweenskej noci. Jeho úlohou je prejsť cez dedinku a navštíviť osem domov, v ktorých, ako halloweensky koledník, bude získavať maškrty, či už zdravé, ako jabĺčka či pomaranče, alebo skutočne maškrtné ako cukríky a lízanky.

V každom dome dostane iný počet maškrtiek, ktorých počet si musí poznačiť na papier, prípadne do pracovného listu, ktorý je k dispozícií spolu s týmto svetom.

Poznačiť si ich musí preto, lebo na konci jeho malého dobrodružstva, keď navštívi všetkých osem domov, musí prejsť záverečnou skúškou. Na tomto teste bude musieť zodpovedať otázky, ako koľko má jabĺčok či lízaniek, ale aj koľko má ovocia (kde musí zrátať počet jabĺk a pomarančov), sladkostí (cukríky a lízanky) a na záver, koľko má celkovo maškŕt (všetko zrátane spolu).

Vyhodnotenie jeho výpočtov prebieha priamo v hre, kde žiak zadáva výsledky svojich výpočtov (ktoré si spravil na papieri) pomocou panela. A priamo v hre sa aj dozvie, či jeho výpočty boli správne alebo či urobil nejakú tú chybu. Samozrejme, podľa počtu chýb bude hodnotený, a sám uvidí, či dostane diplom, alebo len kus pavučiny.

Všetky čísla v tomto svete sa generujú náhodne, takže je výsledok vždy iný.

Aby toho nebolo málo, žiak musí prejsť aj cez dve jaskyne, v ktorých mu neposlušné halloweenské netopiere nejaké tie maškrty ukradnú, takže tie si musí z celkového počtu odčítať.

Možno sa to zdá byť jednoduché, ale na záver treba zrátať 40 čísiel, a to už môže niektorým žiakom pekne zamotať hlavu 😀

Tu je krátke video, v ktorom si môžete pozrieť, ako to všetko funguje

Svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition ale aj pre Minecraft Bedrock

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze