Dobrodružstvo v púšti

Pred tisíc rokmi sa dobrodruh Muranon vydal na výpravu, z ktorej priniesol vzácny žiarič energie. Tento žiarič ochraňoval dedinu dlhé stáročia. Jeho energia sa však minula. Teraz je na tebe zachrániť dedinu! Musíš sa vydať po stopách Muranona, nájsť časti žiariča a priniesť ich nazad do dediny.


Vitajte v našom novom, dobrodružnom edukačnom svete.

V tomto svete sa žiak stáva hrdinom, ktorý musí zachrániť dedinu. Musí sa vydať na výpravu, orientovať sa podľa svetových strán, pracovať s číslami a vypočítavať svoje súradnice, aby našiel všetky komponenty žiariča a priniesol ich nazad do dediny.

Aby sa žiak vôbec mohol vydať za dobrodružstvom, musí preukázať svoje znalosti v troch skúškach.

V prvej skúške budú preverené jeho znalosti o mapách, orientácii v priestore,  svetových stranách, kompase a trochu aj zo zemepisu.

V druhej skúške prevetráme jeho matematické zručnosti. Bude musieť vypočítať premeny dĺžkových jednotiek, popasuje sa s prevodom mierky máp a bude musieť vpočítať správny výsledok slovných úloh.

V každom z prvých dvoch testov dostane päť rôznych otázok. Tieto otázky sa vyberajú náhodne. Celkovo je spolu v testoch 50 rôznych otázok.

V záverečnej skúške preukáže svoje schopnosti orientácie v teréne podľa svetových strán a výpočtu polohy. (Choď 20 metrov na sever a potom 15 metrov na východ).

Samozrejme, priamo v hre, pri poslednej skúške, je vysvetlené, ako fungujú súradnice a ako sa vypočíta poloha. Hráč bude mať k dispozícií aj kompas, pomocou ktorého sa bude vedieť orientovať.

Skúšky prebiehajú rôznym spôsobom, či už streľbou z luku do terča so správnou odpoveďou, výberom z troch možností či kopaním lopatou na správnom mieste.

Keď dobrodruh zvládne všetky tri skúšky bez chyby, bude vyslaný do divočiny, aby získal komponenty na výrobu žiariča energie.

Cesta ho zavedie do rôznych častí sveta. Bude putovať úmornou púšťou, túlať sa v lese, veslovať na loďke cez more a dokonca ho cesta zavedie aj do Netheru a aj Konca (Endu) (ak tomu nerozumiete, nevadí, deti, ktoré poznajú Minecraft tomu rozumieť budú :D).

Cesta nebude priamočiara, hrdina bude musieť vyhľadať zlomyseľného kúzelníka či prísť na to, ako sa dostať ponad lávové jazero.

Úspech jeho misie bude závisieť od toho, ako dobre vie počítať (aj so zápornými číslami) a prevádzať dĺžkové jednotky.

Ak získa všetky komponenty a odovzdá ich starostovi dediny, zachráni dedinu, stane sa hrdinom a dedinčania mu budú chcieť postaviť aj sochu.

Súčasťou tohto sveta je aj pracovný list, ktorý si môžete vytlačiť a dať žiakom ako „ťahák“, keďže okrem miesta na výpočty je na ňom aj ružica kompasu, príklad výpočtu pomocou mierky mapy či premeny jednotiek dĺžky.

Pripájame aj video, v ktorom vás prevedieme po tomto svete, ukážeme si ako fungujú testy v hre a niečo aj zo samotného dobrodružstva.

Tak neváhajte a poďte si s nami a vašimi žiakmi či deťmi zažiť (matematicko-vlastivedno-zemepisné) dobrodružstvo v Minecrafte.

Svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a Minecraft Bedrock (Windows, Android a iOS telefóny a tablety…)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze