Svet pre Minecraftový krúžok

Možno by ste chceli začať na škole alebo v klube Minecraftový krúžok, ale neviete ako začať? Ako zistiť, kto ako vie ovládať Minecraft. Ako detZamýšľali ste sa už nad tým, že by ste chceli mať na škole alebo v školskom klube aj vy fenomenálny Minecraftový krúžok ? Chceli by ste začať, ale neviete ako na to? A ako vôbec zistiť, kto a na akej úrovni vie ovládať Minecraft? Ako deti namotivovať k vzájomnej spolupráci a identifikovať „skupinových expertov“. Ako rozvíjať ich riešiteľské stratégie a orientáciu v prostredí? Ako jednoducho podporovať ich logické myslenie a schopnosť pochopiť vzájomné súvislosti? Áno presne toto všetko dokážeme deti učiť aj prostredníctvom Minecraftu. A aj preto som vytvoril svet pre môj Minecraftový krúžok a rád sa s vami o tento svet podelím.i namotivovať k spolupráci a identifikovať „skupinových expertov“. Preto som vytvoril tento svet pre môj Minecraftový krúžok a rád sa s vami o tento svet podelím.


Je to jednoduchý svet, v ktorom žiaci musia zvládnuť dvanásť úloh, a ak zostane čas, tak aj jednu bonusovú.

Tento svet je určený pre viac hráčov, ich počet je momentálne  12, keďže toľko detí je  v mojom krúžku.

Tak poďme na to:

Žiaci sa ocitnú vo svete, v ktorom nájdu pár domov, kúsok lesa, rieku, baňu a jeden veľký múr. Pred tým múrom je dvanásť nášľapných tlačidiel. Každý žiak sa postaví na jedno tlačidlo. Ak sú všetky tlačidlá obsadené a zatlačené, objaví sa pred nimi úloha, ktorú musia splniť. V truhlici nájdu krátky slovný popis úlohy.

Úlohy sú rôzne, niektoré sa dajú splniť samostatne, na iné zase treba vzájomnú spoluprácu viacerých žiakov.

Zoznam úloh:

 1. Nájdi slnečnicu
 2. Zožeň sivú vlnu
 3. Nájdi sladké bobule
 4. Nájdi tajnú miestnosť s Chórovým kvetom. Pomôcka je mapa označujúca krížikom miesto, kde miestnosť je
 5. Nájdi železnú rudu. Pomôcka je čakan
 6. Získaj železný ingot. Bez pomôcky. Železný ingot sa získa roztavením železnej rudy v peci. K tomu treba aj uhlie. Keďže žiak nedostane čakan, musí sa dohodnúť so žiakom, ktorý čakan má, aby mu zohnal rudu aj uhlie. Tie potom použije v peci (ktorú musí nájsť) na výtoku železného ingotu
 7. Získaj surovú tresku. Pomôcka je udica
 8. Získaj žltý koberec. Pomôcka je jeden smaragd. Smaragd sa dá použiť pri kúpe žltého koberca od dedinčana.
 9. Získaj tortu. Pomôcka je cukor. Žiaci musia ešte zohnať vajcia (sú v jednej truhlici v dome), pšenicu (ktorá rastie na poli)  a vedrá s mliekom (musia nájsť truhlicu s vedrami a tie použiť pri dojení kravy aby získali mlieko).
 10. Získaj varené bravčové rebierko. Pomôcka je smaragd. Rebierko sa dá kúpiť od mäsiara
 11. Získaj Netheritovú hviezdu. Žiak musí preskákať prekážkovú dráhu aby sa k nej dostal
 12. Získaj Dračiu hlavu. Na to, aby sa žiak dostal k truhlici s hlavou je potrebne zatlačiť štyri nášľapné dosky. Tie ale musia ostať zatlačené, čiže na splnenie tejto úlohy musí spolupracovať päť žiakov. Štyria ostanú stáť na nášľapných doskách a piaty získa hlavu draka.

Posledná, bonusová úloha.

V oblasti sa nachádzajú dve platformy, jedna modrá a druhá biela. Žiaci sa sami rozhodnú kto sa postaví na ktorú. Keď sú žiaci rozdelení, použite tlačidlo v riadiacom stredisku označené nápisom „Daj tlačidlá na teleport do labyrintu“. Tým sa na platformách objavia tlačidlá, ktoré žiakov premiestnia do labyrintu. Tí žiaci, ktorí boli na modrej platforme sa premiestnia pred labyrint, žiaci z bielej platformy nad labyrint. Úlohou je, aby všetci žiaci cez labyrint prešli. Žiaci, ktorí sú nad labyrintom, majú navigovať žiakov v labyrinte, tak aby sa všetci dostali von.

Okrem času určeného pre zábavu táto hra má samozrejme aj edukatívny význam. V úlohách č. 1, 2, 3, 9, 11 si napríklad zlepšujú orientáciu v prostredí. V úlohe č. 4 sa učia orientovať pomocou mapy. Úlohy č. 5, 7, 10 sú zamerané na pochopenie vzájomných súvislostí. V úlohe 6, 8, 9, 12 a bonusovej úlohe si rozvíjajú schopnosť spolupracovať medzi sebou, schopnosť komunikovať medzi sebou, finančnú gramotnosť a okrem iného rozvíjajú aj riešiteľské stratégie a logické myslenie.

Pomocou tohto sveta tiež ľahko zistíte kto vie a na akej úrovni ovládať Minecraft, kto je začiatočník a kto je „skupinový expert“. Veľmi zábavná hodina na krúžku, čo poviete?

Ako učiteľ či vedúci krúžku, budete potrebovať byť v kreatívnom režime. Tento svet je spravený tak, že všetci hráči (aj s učiteľom) sú na začiatku v režime dobrodružstva. Nič nemôžu zničiť, iba to, čo je povolené.

Ak niekto použije príkaz na prepnutie sa do kreatívneho režimu, bude prepnutý automaticky do režimu dobrodružstva.

Na to, aby sa učiteľ či vedúci krúžku mohol prepnúť do kreatívneho režimu, musí sám sebe dať tag, označenie „minecraft“.

Oblasť, kde sa hra odohráva, je ohradená hranicou. Za hranicu sa hráči dostať nevedia, tak sa nemusíte obávať, že sa vám rozpŕchnu po mape.

No a ak hráte na Education Edition (tento svet je k dispozícií aj pre Bedrock), na to, aby ste sa dostali mimo vyhradenú plochu, musíte mať vlastnosť „tvorca svetov“.

Je to pre vás veľa? Nič sa nebojte, natočil som video, kde je to všetko vysvetlené. A tu je zoznam príkazov, ktoré budete potrebovať. Zadávajte ich do čatu, vrátane lomky

Príkaz na pridanie tagu, aby ste sa mohli prepnúť do kreatívneho režimu

/tag @s add minecraft

Príkaz na zapnutie kreatívneho režimu

/gamemode c @s

Príkaz na získanie vlastnosti „tvorca svetov“

/wb

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

A tu je už sľúbený návod: