Vybrané slová po B

Veľká galiba sa stala v Minecraftovej dedine! Dedinčanom sa stala nepríjemná vec. Akosi postrácali slovíčka. Starostka ich síce našla, ale nevie ktoré slovíčko komu patrí. Teraz je na tebe, aby si dedinčanom slovíčka vrátil.


Výukový svet na podporu výuky vybraných slovíčok po B! Svet je rozdelený na dve časti.

V prvej sa žiak ujme role záchrancu dediny. Na začiatok dostane 15 kociek, ktoré sú majú mená podľa vybraných slov po B. Jeho úlohou je porozprávať sa s dedinčanmi. Každý dedinčan mu povie krátky príbeh. V texte príbehoch textov sú medzery, chýbajú v nich slová a je na žiakovi aby z kontextu príbehu prišiel na to, ktoré vybrané slovíčko v príbehu chýba.

Ak vie, ktoré slovíčko to je, odhodí ho (tú pomenovaný kocku/blok) pred dedinčana. Ak odhodí správne slovíčko, dostane odmenu. Odmena je papier, na ktorom je napísané dané slovíčko. Odmeny sa nachádzajú v truhliciach v domoch, v ktorých bývajú dedinčania.

Ak sa žiakovi podarí vrátiť všetkých 15 slovíčok, bude mať 15 odmien, papierikov zo slovíčkami.

Vtedy nastane čas na druhú časť sveta, na záverečný test.

Svoje odmeny použije na otvorenie portálu. Použije ich tak, že ich umiestni do rámikov. Potom sa portál otvorí a žiaka prenesie na miesto skúšky.

Skúška pozostáva z dvadsiatich miestností. V každej miestnosti sa nachádza kniha s vetou, v ktorej chýba písmenko. Z miestnosti idú štyri chodby, každá je označená písmenkom, a to: I, Í, Y, Ý. Žiak si musí vybrať správnu chodbu ktorou prejde do ďalšej miestnosti, chodbu označenú chýbajúcim písmenkom.

Ak si vyberie správne, dostane bod a môže pokračovať v ďalšej miestnosti.

Ak ale spraví chybu, bod sa mu odráta a vráti sa nazad k poslednej vete v ktorej spravil chybu.

Na konci skúšky ho čaká vyhodnotenie, kde dostane odmenu podľa počtu chýb, ktoré spraví.

Ak ste tomu moc nerozumeli, nebojte sa, žiaci/deti tomu rozumieť budú. Mechanika hry, odhadzovanie predmetov a umiestňovanie vecí do rámikov sú bežné veci v Minecrafte.

Budeme radi, ak si pozriete naše video, ktoré vám tento svet ukáže. Uvidíte, ako svet funguje, čo treba robiť v prvej časti hry a aj to, ako prebieha záverečná skúška.

Tento svet je zdarma k dispozícií pre Minecraft: Education Edition, ale aj Minecraft Bedrock, to znamená pre normálny Minecraft na Windows, ale aj na mobilných zariadeniach typu Android či iOS.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze