MC krúžok – klonovací svet

Poďme postaviť niečo VEĽKÉ!


Máme pre vás malý, ale praktický svet, ktorý sa dá použiť na veľa rôznych tém. Je to klonovací svet.

V tomto svete sa nachádza dvanásť platforiem. Tieto platformy sú určené na stavanie, podľa zadanej témy. Pri každej platforme je truhlica, v ktorej sa nachádza stojan na brnenie a menovka.

Keď žiak dokončí svoju stavbu, zoberie si z truhlice stojan na brnenie a menovku. Stojan umiestni kdekoľvek v tomto svete. Keď použije menovku na takto položený stojan, jeho výtvor sa naklonuje na miesto, kde premenovaný stojan stál. Stavba sa klonuje do výšky 20 (maximálna súradnica Y na klonovanie je 20).

Na oblohe majú žiaci pomôcku, šípky, ktoré im pripomenú ktorým smerom sa ich výtvor naklonuje.

Samozrejme, musia si byť vedomí priestoru okolo seba a klony svojich stavieb umiestniť tak, aby nezničili iné stavby v oblasti, kde klonujú svoju stavbu.

Ja som použil tento svet na mojom Minecraftovom krúžku, kde zadanie bolo postaviť mesto. Žiaci postavili svoje domy a pomocou klonovania vytvárali postupne mesto. Dokonca sme mali aj banku, obchod a štvrť s vilami, pekne zoradenými v ulici.

Tento svet môžete použiť na akykoľvek projekt. Žiaci môču postaviť napríklad nejaký stroj, po častiach, a klonovaním sa všetko pospája. Alebo kostru nejakého plaza, každý žiak postaví svoju časť a potom sa to všetko spojí.

Tu je krátke video, v ktorom uvidíte ako svet použiť.

Svet je k dispozícií ako vzor sveta (odporúčam použiť ten, keďže pomocou vzoru môžete vždy vytvoriť nový, nepoužitý svet), alebo ako samotný svet, ktorý stačí naimportovať.

Samozrejme je tento svet k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a aj pre Bedrock edition.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze