CUP 2023!

MINECRAFŤÁCI POZOR!

Hľadáme všetkých kreatívnych tvorcov! Učitelia a žiaci! 

Minecraft na Školy
v spolupráci s Microsoft Slovensko, ACER a DXC Technolgy vyhlasuje ďalší ročník celoslovenskej Minecraft súťaže, MINECRAFT CUP 2023!

Výsledky súťaže Minecraft Cup 2023

Kategória JUNIOR
Prvé miesto:
Tím Aďo
ZŠ s MŠ Dolná Krupá
Kaštieľ v Dolnej Krupej
 
Druhé miesto:
PROGRAM BOYS
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
Veľká Morava – hradisko Devín
 
Tretie miesto:
Computer
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Galanta
Poklad slovenskej pyramídy
Kategória Žiak
Prvé miesto:
HeeDam
ZŠ Angyalova Kremnica
Kremnica
 
Druhé miesto:
Gamča Šmak
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
História baníctva
 
Tretie miesto:
Pohoďáci
Základná škola Juh Vranov nad Topľou
Prvá univerzita na území Slovenska – Academia Istropolitana
Kategória Študent
Prvé miesto:
Pebble
Spojená škola s VJM Senec
Slovenská história
 
Druhé miesto:
SP Mine
Stredná priemyselná škola technická Trnava, Edukačný svet-SNP
Víťaž internetového hlasovania:
259 páčikov
BIULDERI
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
Bratislavský hrad

Minecraft cup je celoslovenská súťaž v tvorbe edukačných svetov v počítačovej hre Minecraft.

Minecraft, okrem toho že je to najhranejšia hra na svete, je aj vynikajúci edukačný nástroj, používaný na tisíckach škôl miliónmi žiakov a učiteľov na celom svete. A aj na Slovensku.


Úloha je jednoduchá: postav výukový svet na danú tému a natoč o ňom video!

Aká je téma na tento rok?

Dejiny Slovenska v Minecrafte!

Aj keď je Slovensko malá krajina, máme bohatú históriu. 

Tvoja úloha je zvoliť si kúsok dejín Slovenska a postaviť výukový svet v Minecrafte, v ktorom zvolený kúsok dejín našej krajiny vysvetlíš hráčom.

Môžeš si zvoliť napríklad obdobie, (napríklad Veľkomoravská ríša), či dejiny nejakého hradu (napríklad hrad Sitno), alebo nejakú osobnosť (napríklad Štefánik, Dubček, Štúr či Jánošík), vynálezcu (napríklad Murgaš či Banič). Alebo niečo iné z dejín Slovenka. Je to na tebe a tvojom tíme!

 • Vymysli si tému
 • Naštuduj si podrobnosti
 • A postav svet v Minecrafte

.

Ako má práca vyzerať?

Každá nominácia do súťaže obsahuje jeden Minecraftový svet a video.
Vo videu nás žiaci budú sprevádzať svetom, ktorý vytvorili.
Svet môže byť vytvorený v Minecraft verzií Education Edition, Bedrock alebo Java, a to v najnovšom update danej verzie.
Pri tvorbe sveta nesmú byť použité žiadne iné programy na editovanie Minecraftového sveta, rozšírenia, addony či mody.
Môže byť použitá iba základná verzia hry (vanila)
Video nesmie presiahnuť 3 minuty.
Video musia natočiť a okomentovať žiaci na základe textu ktorý si sami pripravili.
Učitelia, rodičia či vedúci krúžku môžu pomôcť zo strihom videa.
Vo videu musí byť jasne popísaná edukačná stránka sveta, čo chcete hráča hrajúceho tento svet naučiť

Svet musí obsahovať aj nejakú formu testu, ktorá preskúša hráča či získal vedomosti ohľadom zvolenej témy.

Parametre sveta

Svet musí byť postavený tak, aby bola jasne zdôraznená hlavná téma.

Svet musí byť originálna žiacka práca.

Svet musí obsahovať edukačné prvky, či už obozbámenie hráča s časťou dejín Slovenska, historickou postavou či miestom. Môže obsahovať  edukačné hry a musí obsahovať záverečný test.

Samotný svet musí byť vo formáte mcworld (pre Education a Bedrock edíciu) alebo zkomprimovaný vo formáte ZIP pre Java verziu sveta.

Parametre videa

Video musí spĺňať nasledovné parametre:

 • Video vo formáte .mp4
 • Rozsah videa max 3 minúty
 • Rozlíšenie videa vo FullHD
 • ak chcete použiť hudbu, môže byť hudba z Minecraftu. Ak chce použiť inú hudbu, musí to byť hudba, ktorá sa dá voľne použiť a neporušuje autorské práva
 • Video nesmie obsahovať odkazy, reklamy či privátne konverzácie
 • Vo videu môže byť spomenuté meno školy, prípadne trieda či vek žiakov
 • Video nesmie obsahovať žiadne mená žiakov! Ani postavičky (ak budú nejaké v zábere) nesmú mať menovky!
Ako môžete odovzdať práce

Keď budú mať žiaci práce hotové a videa natočené, zástupca školy (učiteľ či vedúci krúžku) môže ich práce odovzdať pomocou formulára, ktorý bude zverejnený na tejto stránke a vo Facebook skupine Minecraft na Školy.

Nestihol si sa zaregistrovať?

Nevadí. Aj tak sa môžeš zúčastniť. Vytvor prácu na danú tému a budeš ju môcť odovzdať a tak sa zapojiť do súťaže aj keď si sa nestihol zaregistrovať.

Ako na to?

 • Zostav tím alebo súťaž sám.
 • Nájdi učiteľa alebo vedúceho krúžku na tvojej škole, ktorý tvoj tím zaregistruje do súťaže
 • Postav najlepší výukový svet podľa zadania a natoč o ňom video
 • Odovzdaj prácu tímu

Pozor: Každý tím reprezentuje svoju školu a ceny v prípade výhry dostáva škola

Kto sa môže zúčastniť?

Každá základná či stredná škola môže nominovať práce svojich žiakov do súťaže.
Nominovať práce žiakov za školu môže učiteľ danej školy alebo vedúci krúžku. Ten je aj zodpovedný za kvalitu prihlásenej práce.
Jedna škola môže nominovať viacej prác žiakov.

Súťažné kategórie

Kategória JUNIOR

Žiaci prvého stupňa, do 10 rokov

Kategória ŽIAK

Žiaci druhého stupňa, 10 – 15 rokov

Kategória ŠTUDENT

Žiaci stredných škôl, 16 – 19 rokov

Priebeh súťaže

REGISTRÁCIA

3. Marec – 17. Marec

SÚŤAŽ

18- Marec – 23. Apríl

VYHODNOTENIE

19. Máj 

A čo môže vyhrať škola ktorú žiaci reprezentujú?

KATEGÓRIA JUNIOR a ŽIAK

ACER EK240Y A Širokoúhlý LCD monitor

Zážitkovú hodinu informatiky v DXC

Spoločenskú hru s tématikou Minecraft

Sluchátka, USB kľúče

KATEGÓRIA ŠTUDENT

ACER Nitro VG0 VG270 LCD monitor

Zážitkovú hodinu informatiky v DXC

Spoločenskú hru s tématikou Minecraft

Sluchátka, USB kľúče