Kocka

Ale nie! Kocka sa rozbila. Dokážeš ju opraviť?


Tento malý a zábavný svet zavedie hráča/žiaka do 3D sveta geometrie a matematiky.

Jeho úloha je na prvý pohľad veľmi jednoduchá.

Hráč/žiak bude konfrontovaný s „rozbitou“ kockou s rozmermi 4x4x4. Jeho úlohou je zistiť, koľko kociek v kocke chýba, a opraviť ju.

Ako to urobiť?

  • Najprv musí zistiť, koľko blokov chýba.
  • Keď to zistí, vyberie počet chýbajúcich blokov na paneli.
  • Potom dostane toľko blokov, koľko si vybral.
  • Následne musí kocku skompletizovať, opraviť ju blokmi tak, aby to bola kompletná kocka 4x4x4. Nesmie chýbať ani jeden blok a v jeho inventári nesmie zostať ani jeden blok.
  • Nakoniec skontroluje, či jeho práca bola správna, teda či má dokončenú kocku a či mu v inventári neostali žiadne bloky.

Jednoduché, však? A super je aj to, že kocka sa generuje náhodne, takže vždy treba dokončiť inú kocku!

Hráč má päť pokusov a na konci dostane hodnotenie podľa toho, koľkokrát sa mu podarilo úlohu úspešne dokončiť.

Tu je krátke video, v ktorom si môžete pozrieť, ako to všetko funguje

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze