Hudobná výchova – noty a tóny

Hudobná výchova

V tomto svete sa žiak ocitne pri obrovskej klávesnici, kde si bude môcť vyskúšať, ako znejú tóny rôznej výšky hrané na rôznych nástrojoch.

Ak žiak bude chcieť, bude si môcť sám vyskladať notové bloky do skladby, pospájať ich ruditovým prachom a ruditovým zosilnovačom tak, aby jednotlivé noty mali správnu dĺžku.

Na záver spustí prehrávanie tlačítkom, prípadne zmení zvuk pomocou panelu na zmenu hudobného nástroja.

Ukážka, ako pracovať so svetom hudobnej výchovy:

Tento svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a pre Minecraft Bedrock (Windows10, Android, iOS, XBOX, PS4)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze