Portfolio Categories: Kritické myslenie

Dobrodružstvo v púšti

Pred tisíc rokmi sa dobrodruh Muranon vydal na výpravu, z ktorej priniesol vzácny žiarič energie. Tento žiarič ochraňoval dedinu dlhé stáročia. Jeho energia sa však minula. Teraz je na tebe zachrániť dedinu! Musíš sa vydať po stopách Muranona, nájsť časti žiariča a priniesť ich nazad do dediny.


Vitajte v našom novom, dobrodružnom edukačnom svete.

V tomto svete sa žiak stáva hrdinom, ktorý musí zachrániť dedinu. Musí sa vydať na výpravu, orientovať sa podľa svetových strán, pracovať s číslami a vypočítavať svoje súradnice, aby našiel všetky komponenty žiariča a priniesol ich nazad do dediny.

Aby sa žiak vôbec mohol vydať za dobrodružstvom, musí preukázať svoje znalosti v troch skúškach.

V prvej skúške budú preverené jeho znalosti o mapách, orientácii v priestore,  svetových stranách, kompase a trochu aj zo zemepisu.

V druhej skúške prevetráme jeho matematické zručnosti. Bude musieť vypočítať premeny dĺžkových jednotiek, popasuje sa s prevodom mierky máp a bude musieť vpočítať správny výsledok slovných úloh.

V každom z prvých dvoch testov dostane päť rôznych otázok. Tieto otázky sa vyberajú náhodne. Celkovo je spolu v testoch 50 rôznych otázok.

V záverečnej skúške preukáže svoje schopnosti orientácie v teréne podľa svetových strán a výpočtu polohy. (Choď 20 metrov na sever a potom 15 metrov na východ).

Samozrejme, priamo v hre, pri poslednej skúške, je vysvetlené, ako fungujú súradnice a ako sa vypočíta poloha. Hráč bude mať k dispozícií aj kompas, pomocou ktorého sa bude vedieť orientovať.

Skúšky prebiehajú rôznym spôsobom, či už streľbou z luku do terča so správnou odpoveďou, výberom z troch možností či kopaním lopatou na správnom mieste.

Keď dobrodruh zvládne všetky tri skúšky bez chyby, bude vyslaný do divočiny, aby získal komponenty na výrobu žiariča energie.

Cesta ho zavedie do rôznych častí sveta. Bude putovať úmornou púšťou, túlať sa v lese, veslovať na loďke cez more a dokonca ho cesta zavedie aj do Netheru a aj Konca (Endu) (ak tomu nerozumiete, nevadí, deti, ktoré poznajú Minecraft tomu rozumieť budú :D).

Cesta nebude priamočiara, hrdina bude musieť vyhľadať zlomyseľného kúzelníka či prísť na to, ako sa dostať ponad lávové jazero.

Úspech jeho misie bude závisieť od toho, ako dobre vie počítať (aj so zápornými číslami) a prevádzať dĺžkové jednotky.

Ak získa všetky komponenty a odovzdá ich starostovi dediny, zachráni dedinu, stane sa hrdinom a dedinčania mu budú chcieť postaviť aj sochu.

Súčasťou tohto sveta je aj pracovný list, ktorý si môžete vytlačiť a dať žiakom ako „ťahák“, keďže okrem miesta na výpočty je na ňom aj ružica kompasu, príklad výpočtu pomocou mierky mapy či premeny jednotiek dĺžky.

Pripájame aj video, v ktorom vás prevedieme po tomto svete, ukážeme si ako fungujú testy v hre a niečo aj zo samotného dobrodružstva.

Tak neváhajte a poďte si s nami a vašimi žiakmi či deťmi zažiť (matematicko-vlastivedno-zemepisné) dobrodružstvo v Minecrafte.

Svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a Minecraft Bedrock (Windows, Android a iOS telefóny a tablety…)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

MC krúžok – klonovací svet

Poďme postaviť niečo VEĽKÉ!


Máme pre vás malý, ale praktický svet, ktorý sa dá použiť na veľa rôznych tém. Je to klonovací svet.

V tomto svete sa nachádza dvanásť platforiem. Tieto platformy sú určené na stavanie, podľa zadanej témy. Pri každej platforme je truhlica, v ktorej sa nachádza stojan na brnenie a menovka.

Keď žiak dokončí svoju stavbu, zoberie si z truhlice stojan na brnenie a menovku. Stojan umiestni kdekoľvek v tomto svete. Keď použije menovku na takto položený stojan, jeho výtvor sa naklonuje na miesto, kde premenovaný stojan stál. Stavba sa klonuje do výšky 20 (maximálna súradnica Y na klonovanie je 20).

Na oblohe majú žiaci pomôcku, šípky, ktoré im pripomenú ktorým smerom sa ich výtvor naklonuje.

Samozrejme, musia si byť vedomí priestoru okolo seba a klony svojich stavieb umiestniť tak, aby nezničili iné stavby v oblasti, kde klonujú svoju stavbu.

Ja som použil tento svet na mojom Minecraftovom krúžku, kde zadanie bolo postaviť mesto. Žiaci postavili svoje domy a pomocou klonovania vytvárali postupne mesto. Dokonca sme mali aj banku, obchod a štvrť s vilami, pekne zoradenými v ulici.

Tento svet môžete použiť na akykoľvek projekt. Žiaci môču postaviť napríklad nejaký stroj, po častiach, a klonovaním sa všetko pospája. Alebo kostru nejakého plaza, každý žiak postaví svoju časť a potom sa to všetko spojí.

Tu je krátke video, v ktorom uvidíte ako svet použiť.

Svet je k dispozícií ako vzor sveta (odporúčam použiť ten, keďže pomocou vzoru môžete vždy vytvoriť nový, nepoužitý svet), alebo ako samotný svet, ktorý stačí naimportovať.

Samozrejme je tento svet k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a aj pre Bedrock edition.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Svet pre Minecraftový krúžok

Možno by ste chceli začať na škole alebo v klube Minecraftový krúžok, ale neviete ako začať? Ako zistiť, kto ako vie ovládať Minecraft. Ako detZamýšľali ste sa už nad tým, že by ste chceli mať na škole alebo v školskom klube aj vy fenomenálny Minecraftový krúžok ? Chceli by ste začať, ale neviete ako na to? A ako vôbec zistiť, kto a na akej úrovni vie ovládať Minecraft? Ako deti namotivovať k vzájomnej spolupráci a identifikovať „skupinových expertov“. Ako rozvíjať ich riešiteľské stratégie a orientáciu v prostredí? Ako jednoducho podporovať ich logické myslenie a schopnosť pochopiť vzájomné súvislosti? Áno presne toto všetko dokážeme deti učiť aj prostredníctvom Minecraftu. A aj preto som vytvoril svet pre môj Minecraftový krúžok a rád sa s vami o tento svet podelím.i namotivovať k spolupráci a identifikovať „skupinových expertov“. Preto som vytvoril tento svet pre môj Minecraftový krúžok a rád sa s vami o tento svet podelím.


Je to jednoduchý svet, v ktorom žiaci musia zvládnuť dvanásť úloh, a ak zostane čas, tak aj jednu bonusovú.

Tento svet je určený pre viac hráčov, ich počet je momentálne  12, keďže toľko detí je  v mojom krúžku.

Tak poďme na to:

Žiaci sa ocitnú vo svete, v ktorom nájdu pár domov, kúsok lesa, rieku, baňu a jeden veľký múr. Pred tým múrom je dvanásť nášľapných tlačidiel. Každý žiak sa postaví na jedno tlačidlo. Ak sú všetky tlačidlá obsadené a zatlačené, objaví sa pred nimi úloha, ktorú musia splniť. V truhlici nájdu krátky slovný popis úlohy.

Úlohy sú rôzne, niektoré sa dajú splniť samostatne, na iné zase treba vzájomnú spoluprácu viacerých žiakov.

Zoznam úloh:

 1. Nájdi slnečnicu
 2. Zožeň sivú vlnu
 3. Nájdi sladké bobule
 4. Nájdi tajnú miestnosť s Chórovým kvetom. Pomôcka je mapa označujúca krížikom miesto, kde miestnosť je
 5. Nájdi železnú rudu. Pomôcka je čakan
 6. Získaj železný ingot. Bez pomôcky. Železný ingot sa získa roztavením železnej rudy v peci. K tomu treba aj uhlie. Keďže žiak nedostane čakan, musí sa dohodnúť so žiakom, ktorý čakan má, aby mu zohnal rudu aj uhlie. Tie potom použije v peci (ktorú musí nájsť) na výtoku železného ingotu
 7. Získaj surovú tresku. Pomôcka je udica
 8. Získaj žltý koberec. Pomôcka je jeden smaragd. Smaragd sa dá použiť pri kúpe žltého koberca od dedinčana.
 9. Získaj tortu. Pomôcka je cukor. Žiaci musia ešte zohnať vajcia (sú v jednej truhlici v dome), pšenicu (ktorá rastie na poli)  a vedrá s mliekom (musia nájsť truhlicu s vedrami a tie použiť pri dojení kravy aby získali mlieko).
 10. Získaj varené bravčové rebierko. Pomôcka je smaragd. Rebierko sa dá kúpiť od mäsiara
 11. Získaj Netheritovú hviezdu. Žiak musí preskákať prekážkovú dráhu aby sa k nej dostal
 12. Získaj Dračiu hlavu. Na to, aby sa žiak dostal k truhlici s hlavou je potrebne zatlačiť štyri nášľapné dosky. Tie ale musia ostať zatlačené, čiže na splnenie tejto úlohy musí spolupracovať päť žiakov. Štyria ostanú stáť na nášľapných doskách a piaty získa hlavu draka.

Posledná, bonusová úloha.

V oblasti sa nachádzajú dve platformy, jedna modrá a druhá biela. Žiaci sa sami rozhodnú kto sa postaví na ktorú. Keď sú žiaci rozdelení, použite tlačidlo v riadiacom stredisku označené nápisom „Daj tlačidlá na teleport do labyrintu“. Tým sa na platformách objavia tlačidlá, ktoré žiakov premiestnia do labyrintu. Tí žiaci, ktorí boli na modrej platforme sa premiestnia pred labyrint, žiaci z bielej platformy nad labyrint. Úlohou je, aby všetci žiaci cez labyrint prešli. Žiaci, ktorí sú nad labyrintom, majú navigovať žiakov v labyrinte, tak aby sa všetci dostali von.

Okrem času určeného pre zábavu táto hra má samozrejme aj edukatívny význam. V úlohách č. 1, 2, 3, 9, 11 si napríklad zlepšujú orientáciu v prostredí. V úlohe č. 4 sa učia orientovať pomocou mapy. Úlohy č. 5, 7, 10 sú zamerané na pochopenie vzájomných súvislostí. V úlohe 6, 8, 9, 12 a bonusovej úlohe si rozvíjajú schopnosť spolupracovať medzi sebou, schopnosť komunikovať medzi sebou, finančnú gramotnosť a okrem iného rozvíjajú aj riešiteľské stratégie a logické myslenie.

Pomocou tohto sveta tiež ľahko zistíte kto vie a na akej úrovni ovládať Minecraft, kto je začiatočník a kto je „skupinový expert“. Veľmi zábavná hodina na krúžku, čo poviete?

Ako učiteľ či vedúci krúžku, budete potrebovať byť v kreatívnom režime. Tento svet je spravený tak, že všetci hráči (aj s učiteľom) sú na začiatku v režime dobrodružstva. Nič nemôžu zničiť, iba to, čo je povolené.

Ak niekto použije príkaz na prepnutie sa do kreatívneho režimu, bude prepnutý automaticky do režimu dobrodružstva.

Na to, aby sa učiteľ či vedúci krúžku mohol prepnúť do kreatívneho režimu, musí sám sebe dať tag, označenie „minecraft“.

Oblasť, kde sa hra odohráva, je ohradená hranicou. Za hranicu sa hráči dostať nevedia, tak sa nemusíte obávať, že sa vám rozpŕchnu po mape.

No a ak hráte na Education Edition (tento svet je k dispozícií aj pre Bedrock), na to, aby ste sa dostali mimo vyhradenú plochu, musíte mať vlastnosť „tvorca svetov“.

Je to pre vás veľa? Nič sa nebojte, natočil som video, kde je to všetko vysvetlené. A tu je zoznam príkazov, ktoré budete potrebovať. Zadávajte ich do čatu, vrátane lomky

Príkaz na pridanie tagu, aby ste sa mohli prepnúť do kreatívneho režimu

/tag @s add minecraft

Príkaz na zapnutie kreatívneho režimu

/gamemode c @s

Príkaz na získanie vlastnosti „tvorca svetov“

/wb

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

A tu je už sľúbený návod:

Escape Room svet

Žil si si svoj kľudný život vo svojej Minecraft dedine keď zrazu tajomní mobovia zaútočili na tvoju dedinu. S obrovským nasadením a vypätím všetkých síl si ju ubránil.

Keď si porazil posledného nepriateľa stalo sa niečo zvláštne.

Rovno pred tebou, z čista jasna,  sa zrazu objavil záhadný cudzinec v čiernom.

Povedal ti ten toľko, že možno ty si Vyvolený, že máš vyhľadať jedno miesto a povedať mužovi na recepcii kódovú správu „Plamene ohňa sa odrážajú v kvapkách rosy na tvojom brnení.“ A potom zmizol v obláčiku dymu.

Najprv si myslel že je to hlúposť. Ale zvláštny pocit v tvojom vnútri ti nedáva spávať…


Takto sa začína príbeh v našom svete, v ktorom si žiaci overia svoje kritické myslenie.

Stanú sa adeptami na supertajných agentov vo svete Minecraftu. K tomu, aby mohli nastúpiť do akadémie musia najprv prejsť skúškou. Musia zvládnuť uniknúť z desiatich miestností plných hádaniek a hlavolamov.  

Vyskúšajte si náš svet! Je k dispozícií zdarma pre verzie Minecraft: Education Edition a aj Minecraft Bedrock (Windows, Android, iOS…)

Ak by sa vám stalo, že neviete nájsť riešenie, pošlite mail na unik@mcraft.education a my vám obratom pošleme návod ako zvládnuť každú miestnosť.

Svety sú k dispozícií ako svety a aj šablóny svetov.

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Ako naimportovať svety do zariadení typu Android

Ako naimportovať svety do zariadení iOS