Čo je Game Based Learning

V  rámci efektívneho herného vzdelávacieho prostredia dieťa pracuje na dosiahnutí cieľa, pričom si vyberá akcie a cestou zažíva dôsledky týchto akcií. V prostredí bez rizika môže urobiť chyby a prostredníctvom experimentovania sa aktívne učí a precvičuje správny spôsob konania. To ho udržiava vo veľkej miere zapojeného do nácviku správania a myšlienkových procesov, ktoré môže ľahko preniesť zo simulovaného prostredia do reálneho života.

Stručne povedané, deti si získavajú techniky používané pri GBL a zaujme ich obsah.

Hlavnými charakteristikami učenia hrou sú:

GBL  prebieha prostredníctvom rôznych a atraktívnych scenárov

GBL je založené na prekonávaní rôznych výziev

GBL je pozitívne a zaujímavé

GBL vytvára reálne situácie, ktoré deťom umožňujú efektívne precvičiť si svoje zručnosti.

Stránky: 1 2