Čo je Game Based Learning

Čo je Game Based Learning  (GBL) ? Jedná sa o učenie založené na hre. Ide o typ hry, ktorá má v sebe zadefinované samotné vzdelávanie. Vo všeobecnosti je navrhnuté, tak aby bol vyvážený predmet učenia s hrou a schopnosťou dieťaťa udržať si a aplikovať uvedený predmet v reálnom svete.