Hľadanie miest na mape

V tomto zábavnom svete, inšpirovanom bližšie nemenovanou televíznou súťažou, sa žiak ocitne nad mapu Slovenska. Jeho úlohou je nájsť správnu polohu miest na mape Slovenska.

Svet je určený hlavne pre žiakov prvého stupňa, predmet Vlastiveda, 3. ročník.

Hra má 3 úrovne:

  1. Krajské mestá
    Na mape Slovenska sa objavia značky, ktoré označujú mestá. Žiak si nájde v truhlici 8 pukov s menami okresných miest. Puk každého mesta musí hodiť (klávesou Q na PC) na prislúchajúcu značku mesta na mape. Ak použil správne meno, puk zmizne a na mieste na mape sa objaví erb daného mesta
  2. Všetky mestá
    Hra prebieba podobne, teraz má však žiak nájsť polohu a priradiť meno 23 mestám
  3. Slepá mapa
    Hra pre ozajstných znalcov, level SLovenský guru. Žiak, podobne ako v úrovni 2, má k dispozícií 23 miest, ale mapa je slepá, bez označení miest. Žiak musí vedieť kde sa dané mesto nachádza a na to mieste odhodiť puk s menom mesta

V každej úrovni sa zobrazuje zostávajúci počet miest, ktoré treba ešte nájsť

Video o tom, ako tento svet použiť a jeho ukážka:

Tento svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a pre Minecraft Bedrock (Windows10, Android, iOS, XBOX, PS4)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze