Merania rýchlosti

Jednoduchý svet podporujúci formovanie hypotézy, overenie hypotézy experimentom a formovanie záveru na základe zistených skutočností.

Vo svete sa nachádza niekoľko rôznych minecraftových dráh dlhých 100 metrov. Úlohou žiaka je odmerať čas, za ktorý prejde určenú trasu na rôznych povrchoch a rôznymi dopravnými prostriedkami, či už na banských vozíkoch, koňoch, muliciach, osedlanom prasiatku. Môže jazdiť na člnku po ľadovej dráhe, plávať vo vode či láve.

Vždy, keď vojde žiak na dráhu, spustí sa časomiera, ktorá mu meria čas. Čas sa zastaví, keď prejde určenú dráhu.

Podľa času si môže vypočítať priemernú rýchlosť.

Ktorý dopravný prostriedok je najrýchlejší?

Ktorý je najpomalší?

Ktoré očarovanie je najúčinnejšie?

Nechajte vaše deti nech si overia svoje hypotézy pomocou pokusu.

Ukážka sveta a práce so svetom

Tento svet je k dispozícií pre Minecraft: Education Edition a pre Minecraft Bedrock (Windows10, Android, iOS, XBOX, PS4)

Ak vás tento svet zaujal môžete si ho stianút na tomto odkaze

Tím stránky Učenie Hrou.